LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES Tehniskā fakultāte

Juridiskais statuss

Valsts iestāde

Reģistrācijas Nr.

4

Dibināšanas gads

1944

Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem)

Daina Kanaška

Kontaktpersonas amats

Profesore

Kontaktpersonas e-pasta adrese

daina.kanaska@lbtu.lv

Sagatavotie speciālisti

Profesionālais bakalauri mašīnu projektēšanā un mehānikas inženieri.