Rīgas Metālapstrādes profesionālā vidusskola (Līdz 1.09.23. Rīgas 3. arodskola)

Juridiskais statuss

Valsts iestāde

Reģistrācijas Nr.

7

Dibināšanas gads

1946

Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem)

Vija Pavļukeviča

Kontaktpersonas amats

Direktora vietniece

Sagatavotie speciālisti

Atslēdznieki. Virpotāji. Rokas lokmetinātāji Lokmetinātāji metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē.