RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Daugavpils filiāle

Juridiskais statuss

Valsts iestāde

Reģistrācijas Nr.

3

Dibināšanas gads

1961

Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem)

Guntis Strautmanis

Kontaktpersonas amats

Direktors

Sagatavotie speciālisti

Bakalauru profesionālās un bakalaura akadēmiskās studijas.