Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Juridiskais statuss

Valsts iestāde

Dibināšanas gads

1993

Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem)

Ērika Teirumnieka

Kontaktpersonas amats

Inženieru fakultātes dekāne

Sagatavotie speciālisti

Mehatronikas inženieri.